TUYỂN NHÂN VIÊN NAM NỮ BÁN HÀNG THỜI VỤ DỊP CẬN TẾT TẠI CỬA HÀNG TIÊU DÙNG

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job261080

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự