VIỆC LÀM SINH VIÊN - CẦN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Địa chỉ làm việc: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/12/2023
ID: job257268

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự