Việc làm thời vụ xoay ca gãy linh hoạt - lương tuần / tháng

Địa chỉ làm việc: Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/01/2024
ID: job257272

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự